LOV NA TARI

specijalni paketi

Poštovani lovci!

Turistička agencija Mladost Travel je ovlašćeni partner Zepter Hotela u segmentu lovnog turizma.

Za vaše potrebe možemo obezbediti sve što je neophodno za uspešan lov:

 • pozivna pisma,
 • lovne karte,
 • lovačko oružje i municiju,
 • lovačke pse,
 • smeštaj sa ishranom,
 • motorna vozila i čamce,
 • organizaciju lova sa stručnim pratiocima,
 • prevodioca za jezik kojim govorite,
 • ocenjivanje trofeja,
 • prepariranje ulova,
 • i sve ostalo u skladu sa Zakonom o lovu Republike Srbije

DOBAR POGLED!

Informacije i rezervacije:
reservations@zepterhotels.com
mladosttravelhunting@gmail.com
+381 (0) 31 862 451