LOV NA TARI

Specijalni paketi

Lovište „Tara“ se nalazi u granicama Nacionalnog parka, lovna površina iznosi 17.700 ha. Gajene vrste divljači su: medved (oko 45 jedinki), divokoza (oko 350 grla), srna (oko 400 grla), divlja svinja (oko 40 jedinki), zec, jarebica kamenjarka…

Lov se vrši na divokozu, srneću divljač i divlju svinju. Medved je trajno zaštićen lovostajem, tako da je jedino moguće njegovo praćenje i fotografisanje na hranilištima.

Lovotehnički objekti:

  • Čeke za lov i osmatranje srneće divljači
  • Čeke i hranilišta za osmatranje medveda
  • Hranilišta za srneću divljač
  • 50 km lovačkih staza

Lov u Nacionalnom parku Tara je organizovan i  usklađen sa planskim dokumentima. Dozvole za lov izdaje Služba za zaštitu i unapređenje lova i ribolova JP “Nacionalnog park Tara“.

Lov na divokoze je prava avantura koja traje do kraja januara. Ove retke životinje nastanjene su u planinskim masivima i kanjonima Drine, Rače, Dervente, Brusnice.

Njihovo stanište je poprilično strmo, nepristupačno, pa je sama potraga za njima izuzetan doživljaj. Divkoze imaju izuzetno izražena čula, neumorne su, kreću se brzo i mnogo pre opaze lovca, nego on njih.

Njihov lov je strogo definisan,  ne može da se odvija mimo propisanih pravila jer se radi o retkoj vrsti. Lov je dozvoljen do kraja januara.

Divokoze vole velika prostranstva sa velikim visinskim razlikama. One mogu da narastu u visinu do 80 cm, u dužinu do 130 cm, težine oko 40 kg.

…………………………….

Započnite Vaš lovni dan uz smeštaj u Zepter Hotelu Drina 4* u Bajinoj Bašti.

Kontakt: 031/862-451, 064/8430-900

[email protected],

[email protected]