Ribolov

Ribarsko područje „Nacionalni Park Tara“ predstavljaju ribolovne vode koje se nalaze na teritoriji NP Tara i njegovoj zaštitnoj zoni.

U okviru granica NP Tara nalazi se reka Rača od škole do izvorišta, Derventa, Baturski Rzav, Karaklijski Rzav, Jarevac, Sovljak, Jokića potok, Aluški potok, Brusnička reka, deo hidro akumulacije Perućac (od brane hidroelektrane Bajina Bašta državnom granicom 24,5 km do ušća reke Brusnice u jezero), akumulacija Kruščica, povremena mikroakumulacija na Jarevcu, kao i reke i akumulacije koje se nalaze u zaštitnoj zoni parka: Zaovinsko jezero (Beli Rzav), jezero Spajići, Crno Osoje (Pološnica), Zmajevački potok, reka Pološnica, Konjska reka.

Sve reke i potoci na svom izvorišnom delu spadaju u vode prve klase.

Ribarstveno najznačajnije su reka Rača, reka Derventa, Karaklijski i Baturski Rzav, reka Jarevac. U prve dve žive autohtone vrste kao što su: potočna pastrmka i potočna mrena, a u Jarevcu je nastanjen isključno pijor. Na rekama i potocima koji pripadaju ribolovnim vodama „Nacionalni Park Tara“ nije dozvoljen ribolov.

 

Hidroakumulacije u ribolovnim vodama parka čine veštačka jezera različitog tipa:

  • Akumulacija Perućac je veštačko jezero nastalo u rečnom koritu reke Drine, njenim pregradjivanjem branom. Dugačko je 52 km. Na njemu se love krupni primerci soma, plotice, skobalja, klena, grgeča, a ne retko i krupni primerci pastrmke.
  • Akumulacija Beli Rzav nalazi se u srcu planine Tare, nastaje izbacivanjem vode iz akumulacije Perućac i sjedinjenjem sa vodom iz Karakliskog i Baturskog Rzava i drugih manjih pritoka. Na njemu se love klen, skobalj, som, štuka ili pastrmka.
  • Akumulacija Spajići je sabirna akumulacija koja nastaje od proceđene vode iz jezera Beli Rzav, Zmajevačke reke i Popovića potoka. Mogu se loviti krupni primerci klena.
  • Jezero Kruščica nastaje od Karaklijskog i Baturskog Rzava, na njemu se može loviti klen.
  • Akumulacija Crno osoje nastaje od istoimenog potoka i spojena je cevima sa jezerom Spajići. Akumulacija je riblje plodište i na njemu nije dozvoljen ribolov.

Uz vrhunski smeštaj u hotelima Zepter Drina 4* u Bajinoj Bašti i Vili Drina 3* na Perućcu, u prilici smo za goste obezbediti zakup čamaca za ribolov sa pratnjom ribolovnog vodiča za celokupno ribolovno područje parka.

Kontakt: +38131862451; +381648430900