Lokacija

Malo je u Srbiji takvih mesta na kojima je priroda, na tako malo prostora, podarila toliko lepote i toliko rajskih ukrasa kao što je to slučaj sa Bajinom Baštom i okolinom ovog grada. Malo je na ovim prostorima i takvih skladnih, vešto ukomponovanih urbanih celina kao što je sam drevni grad Bajina Bašta koji je nekako sav utonuo u zelenilo u pitomoj dolini pored Drine. I kada se sve to sagleda, ne zna se da li je lepši sam grad, ili je lepša Drina što teče ispod grada, drinska jezera ili predivna planina Tara sa Nacionalnim parkom i u svetu jedinstvenom Pančićevom omorikom, koju je čuveni biolog otkrio 1875. godine, na strmim padinama klisure Belog Rzava… Ali, jedno je sigurno: hotel Drina nije mogao da bude podignut na boljem mestu i da na lepši način upotpuni ovaj prirodni sklad.

    Detalji

    Društvene mreže