LOV NA TARI

Specijalni paketi

Lovište „Tara“ se nalazi u granicama Nacionalnog parka, lovna površina iznosi 17.700 ha. Gajene vrste divljači su: medved (oko 45 jedinki), divokoza (oko 350 grla), srna (oko 400 grla), divlja svinja (oko 40 jedinki), zec, jarebica kamenjarka…

Lov se vrši na divokozu, srneću divljač i divlju svinju. Medved je trajno zaštićen lovostajem, tako da je jedino moguće njegovo praćenje i fotografisanje na hranilištima.

Lovotehnički objekti:

  • Čeke za lov i osmatranje srneće divljači
  • Čeke i hranilišta za osmatranje medveda
  • Hranilišta za srneću divljač
  • 50 km lovačkih staza

Lov u Nacionalnom parku Tara je organizovan i  usklađen sa planskim dokumentima. Dozvole za lov izdaje Služba za zaštitu i unapređenje lova i ribolova JP “Nacionalnog park Tara“.

Lov na divokoze je prava avantura koja traje do kraja januara. Ove retke životinje nastanjene su u planinskim masivima i kanjonima Drine, Rače, Dervente, Brusnice.

Njihovo stanište je poprilično strmo, nepristupačno, pa je sama potraga za njima izuzetan doživljaj. Divkoze imaju izuzetno izražena čula, neumorne su, kreću se brzo i mnogo pre opaze lovca, nego on njih.

Njihov lov je strogo definisan,  ne može da se odvija mimo propisanih pravila jer se radi o retkoj vrsti. Lov je dozvoljen do kraja januara.

Divokoze vole velika prostranstva sa velikim visinskim razlikama. One mogu da narastu u visinu do 80 cm, u dužinu do 130 cm, težine oko 40 kg.

…………………………….

Započnite Vaš lovni dan uz smeštaj u Zepter Hotelu Drina 4* u Bajinoj Bašti.

Kontakt: 031/862-451, 064/8430-900

office@zepterhoteldrina.com,

reservations@zepterhotels.com

Ribolov

Ribarsko područje „Nacionalni Park Tara“ predstavljaju ribolovne vode koje se nalaze na teritoriji NP Tara i njegovoj zaštitnoj zoni.

U okviru granica NP Tara nalazi se reka Rača od škole do izvorišta, Derventa, Baturski Rzav, Karaklijski Rzav, Jarevac, Sovljak, Jokića potok, Aluški potok, Brusnička reka, deo hidro akumulacije Perućac (od brane hidroelektrane Bajina Bašta državnom granicom 24,5 km do ušća reke Brusnice u jezero), akumulacija Kruščica, povremena mikroakumulacija na Jarevcu, kao i reke i akumulacije koje se nalaze u zaštitnoj zoni parka: Zaovinsko jezero (Beli Rzav), jezero Spajići, Crno Osoje (Pološnica), Zmajevački potok, reka Pološnica, Konjska reka.

Sve reke i potoci na svom izvorišnom delu spadaju u vode prve klase.

Ribarstveno najznačajnije su reka Rača, reka Derventa, Karaklijski i Baturski Rzav, reka Jarevac. U prve dve žive autohtone vrste kao što su: potočna pastrmka i potočna mrena, a u Jarevcu je nastanjen isključno pijor. Na rekama i potocima koji pripadaju ribolovnim vodama „Nacionalni Park Tara“ nije dozvoljen ribolov.

 

Hidroakumulacije u ribolovnim vodama parka čine veštačka jezera različitog tipa:

  • Akumulacija Perućac je veštačko jezero nastalo u rečnom koritu reke Drine, njenim pregradjivanjem branom. Dugačko je 52 km. Na njemu se love krupni primerci soma, plotice, skobalja, klena, grgeča, a ne retko i krupni primerci pastrmke.
  • Akumulacija Beli Rzav nalazi se u srcu planine Tare, nastaje izbacivanjem vode iz akumulacije Perućac i sjedinjenjem sa vodom iz Karakliskog i Baturskog Rzava i drugih manjih pritoka. Na njemu se love klen, skobalj, som, štuka ili pastrmka.
  • Akumulacija Spajići je sabirna akumulacija koja nastaje od proceđene vode iz jezera Beli Rzav, Zmajevačke reke i Popovića potoka. Mogu se loviti krupni primerci klena.
  • Jezero Kruščica nastaje od Karaklijskog i Baturskog Rzava, na njemu se može loviti klen.
  • Akumulacija Crno osoje nastaje od istoimenog potoka i spojena je cevima sa jezerom Spajići. Akumulacija je riblje plodište i na njemu nije dozvoljen ribolov.

Uz vrhunski smeštaj u hotelima Zepter Drina 4* u Bajinoj Bašti i Vili Drina 3* na Perućcu, u prilici smo za goste obezbediti najam čamaca za ribolov sa pratnjom ribolovnog vodiča za celokupno ribolovno područje parka.

Kontakt: +38131862451; +381648430900